Loading...

Nastavni kadar

MA Mina Suknović

mina.suknovic@fdb.edu.rs
Pročitajte više

Dr Ivona Radojević Aleksić

ivona.radojevic.aleksic@fdb.edu.rs
Pročitajte više

Božidar Mihailović

bozidar.mihajlovic@fdb.edu.rs
Pročitajte više

Dr Marijana Rašković

marijana.raskovic@fdb.edu.rs
Pročitajte više

Nataša Kankaraš

natasa.kankaras@fdb.edu.rs
Pročitajte više

Mr Vojislav Glišić

vojislav.glisic@fdb.edu.rs
Pročitajte više

Dušan Radulović

dusan.radulovic@fdb.edu.rs, radulovic.dusan916@gmail.com
Pročitajte više

Sara Stojanović

sara.stojanovic@fdb.edu.rs
Pročitajte više

Miloš Jevtić

milos.jevtic@fdb.edu.rs, jevtic_milos@yahoo.com
Pročitajte više

Kristina Soković

kristina.sokovic@fdb.edu.rs, sokovick@gmail.com
Pročitajte više